article_1464317540_459

Khuyến mãi giảm giá đặc biệt để Kenai tri ân khách hàng

Chương trính khuyễn mãi giảm giá của Kenai diễn ra trong tháng 9