ha-my

Khi đến trường, Hà My rất chỉn chu và chuẩn mực