tin-tuc

Thiết nghĩ thầy giáo này nên đi dạy Mĩ thuật hơn là tiếng Anh.