ngan-khanh-3

ngân khánh, mặc đẹp như ngân khánh giữa trời tây

ngân khánh, mặc đẹp như ngân khánh giữa trời tây