tin-tuc

Vì tranh micro hát trong quán karaoke, Hoài đã bị Tú và Kiên đâm ngay tại chỗ