Khẩu nghiệp – Hậu quả vô hình nhưng có thật

Khẩu nghiệp là hoàn toàn sở hữu thật và tốt nhất là đừng nên gieo khẩu nghiệp vô tội vạ. Vậy thì khẩu nghiệp là gì? Nhân quả báo ứng khẩu nghiệp nặng tới đâu? Phương pháp tu khẩu khoa học để giảm thiểu khẩu nghiệp và tích đức về sau như thế nào?

Xem thêm